Kochani Parafianie, drodzy Goście!

Niech Jezus Chrystus, narodzony w betlejemskiej stajence, przyniesie Wam światło, miłość, przebaczenie i pokój. Niech Jego obecność pocieszy smutnych, doda sił chorym i cierpiącym, przyniesie wszystkim głęboką radość. Wesołych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku!

ks. Adam Saks – proboszcz

(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi(…)

Orędzie Wielkanocne


Z okazji Wielkanocy życzę Wam, kochani Parafianie i Goście, by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. Życzę, aby Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

ks. Adam Saks - proboszczKochani Parafianie, drodzy Goście!

Niech Pan Jezus, którego narodzenie świętujemy, udzieli obfitego błogosławieństwa Wam i Waszym rodzinom. Niech zagości w Waszych domach i sercach, przynosząc pokój, miłość i przebaczenie. Niech błogosławi Wam na każdy dzień Nowego Roku 2019. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku!W niedzielę 16 grudnia 2018 r. rozpoczynamy w naszej Parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadzi Ks. Konrad Gruda z Wałcza.Plan rekolekcji:

Niedziela - godz. 9.00 i 11.00 – Msze święte z nauką rekolekcyjną

Poniedziałek i wtorek – godz. 18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną

Okazja do Spowiedzi Świętej w poniedziałek i wtorek od godz. 16.30.

NOWY KS. PROBOSZCZ

Wypada mi się przedstawić. Nazywam się ks. Adam Saks. Pochodzę ze Szczecinka. Urodziłem się 3 kwietnia 1978 r. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Koszalinie i przyjęciu święceń kapłańskich (24.05.2003 r.), od 2003 do 2006 roku byłem wikariuszem w Mielnie, od 2006 do 2011 roku przebywałem na studiach biblijnych w Rzymie, od 2011 do 2018 roku byłem wikariuszem w Koszalinie, w Parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika. Od 2011 roku pełnię też funkcję diecezjalnego wizytatora katechetycznego. Po niedawnej śmierci ś.p. Ks. Proboszcza Leonarda Zycha, 1 grudnia 2018 r. Ks. Bp Edward Dajczak powierzył mi naszą Parafię i ustanowił jej proboszczem. Dziś staję przed Wami, drodzy Parafianie, z nadzieją na kontynuowanie dzieł zapoczątkowanych przez ś.p. Ks. Leonarda. Postaram się Wam służyć ze wszystkich moich sił, jak tylko będę umiał najlepiej, wypełniając zadanie kapłana – przybliżanie Was do Pana Boga, głoszenie Wam Ewangelii i sprawowanie sakramentów świętych. Jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali ś.p. Ks. Proboszczowi Leonardowi Zychowi podczas trudnych dni Jego choroby, a także w ostatnich dniach, w przygotowaniach do pogrzebu. W szczególny sposób dziękuję Księżom Salezjanom. Dziękujemy Bogu za ś.p. Ks. Leonarda – pierwszego Proboszcza naszej Parafii. Niech Pan Bóg wynagrodzi Go za Jego trud i poświęcenie dla Parafian i dla ludzi najbardziej potrzebujących. Dziękuję wszystkim, którzy w tych niełatwych dniach i tygodniach dbali i dbają o naszą świątynię. Liczę na Waszą dalszą pomoc i życzliwość. Wszystkim - szczęść Boże!

ks. Adam Saks - proboszcz

Nie żyje ks. Leonard Zych17 listopada po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do wieczności ks. kan. Leonard Zych, proboszcz parafii w Pile-Motylewie i dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego pw. Matki Bożej Lourdes w Pile.

Ks. kanonik Leonard Zych urodził się 25 lutego 1957 r. w Pile. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1983 roku.

Był dyrektorem Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas w Pile, założycielem Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, sieci przedszkoli Caritas, Centrum Integracji Społecznej. Dzięki jego zaangażowaniu i pomysłowości, a także niewyczerpanej energii co roku z pomocy tych placówek i związanych z nimi inicjatyw korzystały setki dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. niepełnosprawnych, chorych, cierpiących i wykluczonych społecznie.

Ksiądz Leonard już jako młody ksiądz angażował się w dzieła pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, wspierał dzieci i młodzież. Potem, jako dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego, czuwał nad prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz dystrybucją żywności i odzieży używanej. Z pieniędzy unijnych realizował programy skierowane do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Z jego inicjatywy organizowano latem i zimą kolonie i półkolonie, z których rocznie korzystało 150 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki ks. Leonardowi w każdą środę w kaplicy Centrum Charytatywno-Opiekuńczego wokół ołtarza gromadzili się niepełnosprawni, chorzy i cierpiący. Z nimi też pielgrzymował co roku do sanktuarium Matki Bolesnej w Skrzatuszu w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki szerokiej współpracy z przyjaciółmi z niemieckich organizacji społecznych pozyskiwał liczne dary, które rozdysponowywano wśród potrzebujących. Aktywnie zabiegał o pieniądze i środki materialne na realizację celów statutowych placówek, którymi zarządzał.

Ksiądz Leonard został Człowiekiem Roku Wielkopolski 2012 w plebiscycie Tygodnika Pilskiego w kategorii kultura i działalność społeczna. Otrzymał kilkakrotnie nagrodę „Złote Serce” od Szpitala Specjalistycznego w Pile za bezinteresownie niesioną pomoc.

Kalendarium pracy duszpasterskiej śp. ks. Leonarda Zycha:

od 1990 r. (7 lat po przyjęciu święceń kapłańskich) pracował w Pile, gdzie uczył religii w przedszkolach i ośrodku szkolno-wychowawczym, a także działał w parafialnej Caritas, prowadzącej m.in. świetlicę

w 1998 r. został kierownikiem pierwszych w diecezji Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas. Powstały one przy pilskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki z inicjatywy proboszcza Zbigniewa Helona, który nie doczekał inauguracji działań placówki. Ks. Leonard Zych został pierwszym kierownikiem WTZ-ów Caritas i pełnił tę funkcję do 2002 r.

15 września 2000 r. dekretem bp. Mariana Gołębiewskiego w Pile zostało utworzone Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes, a jego dyrektorem mianowano ks. Leonarda Zycha

w styczniu 2002 r. z jego inicjatywy powołano Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas w Pile, początkowo sprawujący opiekę nad 5 osobami. Obecnie liczy 35 podopiecznych jako kolejny krok działań charytatywnych ks. Zych zaproponował utworzenie Przedszkola Niepublicznego Caritas nr 1 przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym. Powołano je w czerwcu 2002 r. uchwałą Zarządu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Przedszkole ruszyło w styczniu 2003 r., tworząc początkowo jeden oddział liczący 9 dzieci. Obecnie skupia 9 oddziałów i blisko 160 dzieci

27 sierpnia 2002 r. dekretem bp. Mariana Gołębiewskiego erygowano parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile-Motylewie, ks. Leonarda Zycha ustanawiając jej proboszczem

w grudniu 2009 r. przy pilskim Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas powstały kolejne Warsztaty Terapii Zajęciowej - w Leżenicy. Trafiło tu na zajęcia 25 osób z gminy Szydłowo

w kwietniu 2012 r. dzięki zabiegom księdza Leonarda powstało Centrum Integracji Społecznej w Pile

w sierpniu 2014 r. utworzono Przedszkole Niepubliczne Caritas nr 2 w Leżenicy

Polecajmy zmarłego księdza Leonarda Bożemu miłosierdziu.ŚRODA POPIELCOWA

01.03.2017 r.01.03.2017 roku w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Motylewie, odbyła się Msza Św. rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Została ona odprawiona przez proboszcza ks. Leonarda Zycha, który na znak pokuty posypał wiernym głowy popiołem. We Mszy Św. Wzięli udział również uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy z Piły , Warsztatów Terapii Zajęciowej z Leżenicy oraz kadra. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy udali się do ośrodka na ciepły posiłek oraz film o tematyce refleksyjnej.

28.08.2016 r.Spotkanie integracyjne seniorów i grup parafialnych z racji Odpustu Matki Bożej Częstochowskiej. Wspólny śpiew, zabawa i grilowanie

24.08.2016 r.Dnia 24.08.2016 roku, dzieci oraz rodzice z Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Motylewie wybrały się na wycieczkę do Człuchowa. W programie było m.in. zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Człuchowie, które znajdowało się w Zamku Krzyżackim, pływanie tratwą rodziną po jeziorze człuchowskim, a także zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego oraz wiele atrakcji dla najmłodszych. Dopisała nie tylko świetna pogoda ale również humory.

03.08.2016r.Dnia 3.08.2016 roku, dzieci oraz rodzice z Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Motylewie wybrały się na wycieczkę do Szczecinka. W programie było m.in. zwiedzanie Kościoła św. Rozalii , Muzeum przy parafii, przejście Drogą Krzyżową, rejs statkiem na Mysią Wyspę, ciepły posiłek a także zwiedzanie Mini Zoo. Ładna pogoda sprawiła, że wszyscy byli w świetnych humorach.

17.04.2016r.W niedzielę 17.04 w naszym Kościele Parafialnym gościli Rzemieślnicy, którzy przeżywali Dzień Rzemiosła. Uroczystość CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH uświęcił pilski chór HALKA, natomiast okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz parafii św. Jana Bosko ks. dziekan Dariusz Presnal.

03.04.2016r.W niedzielę Miłosierdzia Bożego Dzieci naszej Parafii wystawiły program słowno- muzyczny o Zmartwychwstaniu i zwyczajach wielkanocnych. Dzieciom i Pani Paulinie Staropolskie Bóg Zapłać

Rekolekcje WielkopostneW Wielkim Tygodniu nasi Parafianie, Niepełnosprawni z placówek Centrum Charytatywno- Opiekuńczego w Pile oraz Przedszkolaki Niepublicznego Przedszkola Caritas w Pile uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych. Rekolekcje wygłosił ks. Tomasz Wierzchowski z Parafii św. Jana Bosko w Pile

Droga Krzyżowa dla osób niepełnosprawnych18.03.2016 r. w naszym Kościele Parafialnym osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Pile oraz WTZ Caritas w Leżenicy uczestniczyły wraz z Parafianami w Drodze Krzyżowej.

Środa Popielcowa, 10.02.2016W Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Pile, parafianie, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z kadrą brali udział we Mszy Świętej z okazji Środy Popielcowej. Następnie wspólnie wybraliśmy się na pielgrzymkę na pokutną do Kalwarii Ujskiej. Następnie odwiedziliśmy z upominkiem niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ujściu. Przy herbatce mile spędziliśmy czas.

AKCJA PUSTA CHOINKADnia 12.12.2015r. (sobota) Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas zaprasza do Galerii Atrium Kasztanowa w Pile na akcję PUSTA CHOINKA. Do obdarowania jest 160 dzieci - ich marzenia spisali pedagodzy z pilskich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli a nie są one zbyt wygórowane: ciepła kurtka, buty, plecak, przybory szkolne... Warto przyjść, ściągnąć świąteczną kartkę i zostać Świętym Mikołajem. Akcji towarzyszyć będzie koncert charytatywny. Patronat honorowy nad imprezą objął JE Biskup Edward Dajczak oraz Starosta Pilski i Prezydent Miasta Piły. Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję i podzielenia się sercem z najbiedniejszymi Pieniądze na paczki dla dzieci można wpłacać również na konto Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas Bank Pekao S.A. II oddział Piła nr 18124017051111000019038067 z dopiskiem PUSTA CHOINKA Podczas akcji Pusta Choinka odbędzie się Koncert Charytatywny, w którym między innymi wystąpią:

• Niepubliczne Przedszkole Caritas nr 1 w Pile
• „Jachson”
• Daria Fiuk
• Tuczyński Chór przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie
• Szkoła Muzyczna w Pile
• Szkoła Podstawowa nr 5 w Pile
• Zespół AVANS ze Szkoły Policji w Pile
• Studio Piosenki Estradowej przy RCK
• Zespół Wokalny „Wrzosy” przy DPS w Pile

Odpust parafialny

Matki Bożej CzęstochowskiejOdpust parafialny w tym roku obchodziliśmy w dwóch terminach. 26.08 w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej dla licznie zebranych parafian Msze Świętą odprawił i Słowo Boże wygłosił Ks. Dyrektor Wiesław Psionka- Salezjanin. Natomiast w niedzielę 30.08 Sumę Odpustową odprawił Ks. Dyrektor Przemysław Cholewa- Salezjanin. Wygłosił on również Słowo Boże. W uroczystości odpustowej uczestniczyli księża proboszczowie z Dekanatu Piła oraz licznie zebrani parafinie. Msze Świętą Odpustową uświetniły grające na instrumentach dętych dziewczyny z Ujścia oraz Mariusz z Barbarą- gitarzyści. Po procesji Eucharystycznej i Błogosławieństwie Mszalnym najmłodsi parafianie spotkali się na festynie zorganizowanym przez Caritas Parafialną i grupę „Okrzyk Radości”. Nagrody dla dzieci ufundowali Firma „Goliat” oraz państwo Grzegorz i Dorota Piechowiak.. Wszystkim za wszystko Ks. Proboszcz składa Staropolskie Bóg Zapłać.

14.06.2015r.W Sanktuarium Skrzatuskim odbyło się spotkanie wolontariuszy parafialnych Caritas. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele naszej parafii.

13.06.2015r.Dzieci z naszej parafii uczestniczyły w trzeciej diecezjalnej pielgrzymce dzieci do Skrzatusza w dniu 13.06.2015r.

04.06.2015r.Dnia 4 czerwca 2015 roku w naszej parafii odbyła się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

17.05.2015r.Dnia 17 maja 2015 roku w naszej parafii odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpiło trzynaścioro dzieci.

25- lecie Caritas Diecezji

Koszalińsko–KołobrzeskiejObchody 25-lecia Caritas Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej w dniu 26.04.2015r. rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w koszalińskiej katedrze. Ksiądz Biskup Edward Dajczak wraz z ks. Biskupem Krzysztofem Zadarko celebrował ją jako dziękczynienie za 25 lat działań Caritas w diecezji oraz za wszystkich, którzy się w te działania zaangażowali. Na wspólnej modlitwie wokół ks. Biskupa Edwarda zgromadzili się licznie kapłani a wśród nich dyrektor Caritas Polska ks. Prał. Marian Subocz, dyrektor Caritas diecezji ks. Tomasz Roda. W radosnym dziękczynieniu uczestniczyli lokalni politycy i samorządowcy, prezesi Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, wolontariusze i przyjaciele. Druga część obchodów jubileuszowych miała miejsce w Filharmonii Koszalińskiej. Po Eucharystii wszyscy, którzy na nią przybyli udali się do Filharmonii. Z okazji jubileuszy był czas by podziękować i wyróżnić szczególnie zasłużone osoby. Wśród wyróżnionych był dyrektor Centrum Charytatywno-Opiekuńczego w Pile ks. Leonard Zych, który otrzymał nagrodę okolicznościową za szeroką działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie, ubogich, chorych i niepełnosprawnych. Spotkanie uświetnił występ zespołu Muzyki Sakralnej Lumen z Poznania z fragmentami Oratorium Miłosierdzie Boże do słów św. siostry Faustyny Kowalskiej i muzyki Zbigniewa Małkowicza. Wszyscy pracownicy placówek działających przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile składają ks. Dyrektorowi Leonardowi Zychowi najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy szacunku oraz życzą dalszej wytrwałości w pełnieniu powierzonych zadań.

REKOLEKCJEW dniach 10-12.04.2015 Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczyła w rekolekcjach ewangelizacyjnych w ośrodku Caritas w Ostrowcu. Ks. Proboszcz składa staropolskie Bóg Zapłać parafianom za pokrycie kosztów pobytu młodzieży na rekolekcjach

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGODzieci z naszej parafii z dziećmi wraz z Ujścia grającymi na instrumentach dętych na Mszy św. O godz. 11.00 przedstawiły inscenizację „Zmartwychwstał Pan Alleluja”. W Podziękowaniu za przekaz głębokich treści zmartwychwstaniu Pana Jezusa ksiądz Proboszcz Leonard Zych zaprosił dzieci wraz z rodzicami na poczęstunek do Mc Donalda. Parafianie wraz z ks. Proboszczem składają staropolskie Bóg Zapłać pani Monice Misińskiej za przygotowanie przedstawienia.

NIEDZIELA PALMOWATradycyjnie już w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej zakończeniem Niedzieli Palmowej był konkurs dla dzieci na najbardziej okazałą Plamę Wielkanocną. W konkursie wzięło udział dziesięcioro dzieci, które otrzymały cenne upominki od Caritas Parafialnej.

Rekolekcje WielkopostneOd niedzieli do wtorku (01-03.03.2015) w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Piłe-Motylewie odbyły się rekolekcje wielkopostne dla wiernych z parafii oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” i Warsztatów Terapii Zajęciowej „Caritas” w Leżenicy. Rekolekcje wygłosił ks. Przemysław Cholewa SDB. Rekolekcje dotyczyły tematyki sakramentu spowiedzi św. i sakramentu Eucharystii. Ksiądz po przez rozważania pomógł nam pochylić się na ich tajemnicą. Dzięki prostemu i zrozumiałemu podejściu mogliśmy ujrzeć jak często w rutynie codzienności zatracamy istotę tych sakramentów. Jednocześnie wskazał drogi jakimi powinniśmy pójść by móc w każdym z tych widzialnych znaków niewidzialnego Boga mogli doświadczać żywej i prawdziwej relacji z kochającym nas Jezusem Chrystusem.

01.03.2015Papież Franciszek ogłosił rok 2015 rokiem Życia Konsekrowanego, dlatego gościliśmy w naszej Parafii w niedzielę 01.03.2015 Siostry Serafitki z Chodzieży prowadzące m.in. dzieła dobroczynne w Chodzieży. Siostry Zakonne na mszach świętych wygłosiły konferencje o życiu zakonnym oraz spotkały się z rodzinami Parafian. Ksiądz Proboszcz składa Serdeczne Bóg Zapłać rodziną Państwa Lisowskich i Januszewskich za ugoszczenie zakonnic.

Środa Popielcowa18.02.2015 w Kościele Parafialnym P.W. Matki Bożej Częstochowskiej w Motylewie odbyła się Msza Św. rozpoczynająca okres Wielkiego Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Kościele. Msza Św. odprawiona została przez Proboszcza ks. Leonarda Zycha, który posypał wiernym głowy popiołem na znak pokuty. We Mszy Św. wzięli udział kadra i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Leżenicy oraz wierni z Parafii Motylewo. Po Mszy Św. uczestnicy okres Wielkiego Postu rozpoczęli pielgrzymką do Parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Ujściu gdzie zwiedzili kaplice położone na wzgórzach w Kalwarii Ujskiej. Zwiedziliśmy również dawny Kościół ewangelicko-augsburski z lat 1850-52 zbudowany przez protestantów na miejscu ujskiego zamku obecnie galeria na Starym Rynku. Dzień zakończyliśmy wszyscy wspólnym posiłkiem.

Wspomnienie NMP z Lourdes oraz

XXIII Światowy Dzień Chorego.

11 Lutego 2015 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Caritas” została odprawiona Msza Św. w intencji osób chorych oraz został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Msza Św. została odprawiona przez Proboszcza Ks. Leonarda Zycha. We Mszy Św. wzięli udział uczestnicy i kadra Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Leżenicy ich rodzice i opiekunowie oraz wierni z Parafii P.W. Matki Boskiej Częstochowskiej w Motylewie Uczestnicy ŚDS Caritas oraz WTZ Leżenica po uroczystej Mszy Św. udali się do kina „Helios” na film pt: „Paddington” oraz na poczęstunek do KFC.

WycieczkaDzięki dofinansowaniu z Caritas "Pomagam Bliźniemu" dzieci z naszej Parafii miały okazję wyjechać na wycieczkę, podczas której odwiedziły:

- Canpol ZOO pod Człuchowem, gdzie poznanały różnorodności fauny, a także świetnie bawiły się na placu zabaw

- Szymbark, CEiPR, gdzie główną atrakcją był Dom do Góry Nogami, ale także reszta obiektów wzbudziła bardzo duże zainteresowanie dzieci: największy fortepian świata, najdłuższa deska świata jako przedmioty wpisane do księgi rekordów Guinessa. Oprócz Domu dzieci mogły zobaczyć: Dom Sybiraka, Bunkier Gryfa Pomorskiego, Dwór Salino, Kościółek św.Rafała, dom z Turcji czy dom z Kanady. Było to miejsce nie tylko bardzo ciekawe dla dzieci, ale i przesiąknięte patriotyzmem

- Skansen we Wdzydzach Kiszewskich, gdzie zgromadzono budynki z XVII-XIX wieku, a dzięki temu, że jest to „żywe” Muzeum, gdzie w wielu budynkach można było poznać zwyczaje i obrzędy ludowe i pracę w dawnych wiekach, było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie, oczywiście najbardziej dzieciom zapadła w pamięci XIX-wieczna szkoła z dyscypliną i klęczeniem na grochu.

Był to dzień wypełniony wrażeniami, pozytywnymi doświadczeniami, a uśmiechy dzieci przy wysiadaniu z autobusu świadczyły o tym, że był to wyjazd udany.

ZaproszenieKs. Proboszcz serdecznie zaprasza parafian na uroczystą Mszę Świętą Prymicyjną ks. Patryka Polityckiego w niedzielę 20.07.2014r. o godzinie 9:00
Prymicjant odprawi Mszę Święta, wygłosi kazanie i udzieli Prymicyjnego Bogosławieństwa

19.06.2014r.Jak zwykle po Mszy Świętej o godzinie 15:00 wyruszyliśmy ulicami naszego osiedla na Procesję Eucharystyczną. Staropolskie Bóg Zapłać wszystkim którzy przygotowali ołtarze , Żywemu Różańcowi a przede wszystkim Panu Markowi i Piotrowi prowadzącym kapłana, oraz Panu Mirkowi, Wojciechowi i Stanisławowi na niesienie chorągwi.

07.06.2014r.W sobotę 07.06.2014r. odbyła się II Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin I Wolontariuszy w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Patronat honorowy nad pielgrzymką objął JE bp Ordynariusz Edward Dajczak. Na Diecezjalną Pielgrzymkę przybyły osoby ze Wspólnoty Wiara i Światło przy Parafii N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Pile, Chorzy i Niepełnosprawni z Parafii M.B. Częstochowskiej Piła-Motylewo, ze Stowarzyszenia OPOKA z Koszalina, Przedstawiciele z Biblioteki Parafialnej i Ministranci Seniorzy z Trzcianki, Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Okonka, Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Caritas” przy Parafii św. St. Kostki, Duszpasterstwo Chorych przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile, Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym CARITAS w Pile, Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS w Leżenicy przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym CARITAS w Pile. Pielgrzymi mieli możliwość uczestnictwa w konferencji ks. Prałata Stanisława Łady diecezjalnego duszpasterza osób niepełnosprawnych. Uroczysta Eucharystia odbyła się pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Zadarki. W trakcie uroczystości nastąpiła prezentacja i poświęcenie przywiezionego przez placówki własnoręcznie wykonanego wizerunku św. Jana Pawła II. Po ceremonii kościelnej przez uczestników ŚDS Caritas w Pile została zaprezentowana Etiuda pod nazwą: „W Świetle Nadziei”. Następnie wszyscy wierni udali się na ciepły posiłek. Na zakończenie diecezjalnej pielgrzymki odbyło się czuwanie modlitewne połączone z katechezą ks. Prałata Stanisława Łady.

01.06.2014r.W Pile podobnie jak w innych miastach Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. W marszu tym uczestniczyli również parafianie Matki Bożej Częstochowskiej w Pile.

31.05.2014r.Grupa piętnaściorga dzieci z naszej parafii wraz z rodzicami uczestniczyła w Drugiej Diecezjalnej Pielgrzymce Dzieci do Skrzatusza

30.05.2014r.

30 maja 2014r. w parafii Św. Jana Bosko w Pile czterech młodych ludzi z naszej Motylewskiej Parafii z rąk Księdza Biskupa Ordynariusza otrzymało Sakrament Bierzmowania. Bierzmowani w tym dniu byli:

Mikołaj Moroch
Adrian Trojanowski
Kamil Sagalara
Rafał Krajewski

25.05.2014r.Na Mszy Św. o godz. 11.00 trzynaścioro dzieci z naszej parafii przeżyło dzień Pierwszej Rocznicy Komunii Świętej.

18.05.2014r.Na Mszy Św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło dziesięcioro dzieci z naszej parafii. Dzień wcześniej tj. w sobotę dzieci po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu Pokuty.

Dzień RzemiosłaW dniu 11 maja w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Dania Rzemiosła. Rzemieslnicy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile licznie przybyli na tą uroczystośc. Wszystkich zebranych powitał Starszy Cechu Jan Janczewski, uroczyście wniesiono sztandar. Mszę Świętą celebrował i kazanie wygłosił ks. Mirosław Pluskota, a o oprawę muzyczną zadbał chór gimnazjum i liceum salezjańskiego w Pile."Powstań, ty, który straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji"

św. JPII

Takie słowa znalazły się na tablicy, która zawisła w Niedzielę Miłosierdzia na cokole parafialnej kapliczki, jako wotum Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Oprócz tablicy pojawila się także nowa figura Pana Jezusa. Była to niedziela niezwykła, bowiem własnie w tą niedzielę ogłoszony został świętym Sługa Boży Jan Paweł II. Parafianie, po Mszy Świętej o godz.9:00 udali się pod parafialną kapliczkę Serca Pana Jezusa, gdzie ks. Proboszcz Leonard Zych uroczyście poświęcił tablice i nową figurę. Ksiądz Proboszcz składa staropolskie Bóg zapłać wszystkim tym, którzy podczas Świąt Wielkanocnych wrzucali dobrowolne datki do puszek, na rzecz zakupu figury. Także rodzina Państwa Leśniewicz wsparła tą ideę, nie tylko przywożąc figurę, ale i przygotowując tablicę. Podziękowania kierowane są również dla żywego różańca za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki. Szczególe podziękowania ks.Proboszcz kieruje także w kierunku rodziny Państwa Lewandowskich, a w szczególności P.Janiny, która opiekuje się kapliczką i dba o nią na co dzień.

Grób Pański i CiemnicaGrób Pański i Ciemnica -zaprojektowane i wykonane przez I.T. Serdeczne podziękowania dla Parafian oraz państwa J.K. Czapiewskich za kwiaty do grobu.

"Nadzieje mam"

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w swoje święto rozpoczyna kampanię "Nadzieje mam", celem utworzenia dwóch domów: Centrum Kryzysowego dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi oraz Domu Samotnej Matki w Koszalinie. Oba domy od początku funkcjonowania pomogły już przeszło 700 mamom i ich 700 dzieciom. Roczny koszt utrzymania obu domów sięga pół miliona złotych. Darczyńcy oraz dofinansowanie samorządu pokrywają połowę tej kwoty. Dlatego prosimy o pomoc w utrzymaniu tych placówek i na konieczne remonty przez cegiełkę lub darowiznę. Szczegóły u wolontariuszy parafialnej Caritas.