Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w

 

Pile-Motylewie


Piła- Motylewo


Osiedle Motylewo położone jest w południowej części miasta, przy drodze krajowej nr 11, w pobliżu meandrów rzeki Gwdy. Kościół znajduje się w centrum osiedla, po wschodniej stronie głównej drogi biegnącej przez osiedle – ulicy Orla 29. Same osiedle, wzmiankowane jako wieś pierwszy raz było w 1498 roku. W 1563 miało 5 łanów i znajdowała się w niej karczma, w której mieszkał karczmarz, oprócz tego we wsi mieszkało 12 kmieci i 1 zagrodnik.
W 1565 roku wieś staje się sołectwem – z przywileju starosty Stanisława Górki. Obejmowało ono 1 łan roli w 3 polach oraz przymiarki, plac nad strumieniem, który wpływa do Gwdy oraz plac na końcu wsi od strony Piły, a naprzeciwko tego placu zagrodę zzagrodnikiem, 6 łąk i 2 ogrody. W 1632 roku sołectwo kupuje Stanisław Pawłowski, ale już wkrótce przejmują je bracia Dawid i Jan Krege. Kolejni właściciele to: 1670 Jan Bethe, 1679 Jakub Lippe, 1700 Daniel Busse, 1738 Marci Wiese. Potop szwedzki miał dla wsi złe następstwa, gdyż na dłuższy czas stała się ona schronieniem dla Szwedów. 13.03.1680 roku starosta ujski wydał nowy przywilej dla wsi, gdzie powinności pańszczyźniane były ograniczonego 8 dni sprzężaju na rok i 2 dni pracy fizycznej w tygodniu. Czynsz ustalony był na 24 guldeny z 102 łana, a wartość obciążenia była bardziej dostosowana do możliwości wsi. W 1772 roku wieś przeszła pod panowanie pruskie i według spisu z 1773 we wsi było 180 mieszkańców, a jej powierzchnia wynosiła 7,5 łana. W 1816r. miała już 270 mieszkańców, w 1843r. 408 mieszkańców. Dzięki spisom mamy też przekrój wyznaniowy mieszkańców: w 1871 roku mieszkało 466 osób, z czego 355 to ewangeliści a 111 to katolicy, a w 1905 na 420 mieszkańców 323 to ewangelicy 97 to katolicy.
Koniec XIX i początek XX wieku to dwa ważne dla Motylewa wydarzenia. Pierwsze to budowa kościoła w latach 1887 – 1893( który zresztą obecnie jest najstarszym kościołem w Pile) na działce należącej do Marty Petter. Dzięki temu 17.09.1892 roku zostaje wydzielona z ewangelickiej parafii pilskiej filia w Motylewie.
Drugie ważne wydarzenie to budowa w 1913 roku szosy Piła – Ujście i stacji kolejowej przy wybudowanej wówczas linii Piła Główna - Czarnków - Bzowo Goraj (obecnie nieczynna). Jako ciekawostkę można podać fakt, iż w okresie międzywojennym przepływająca na wschód od wsi Gwda stanowiła granicę między Polską a Niemcami (samo Motylewo leżało po stronie niemieckiej). Po II wojnie światowej kościół zostaje przekazany katolikom. Najdłużej użytkowany był przez parafię rzymsko – katolicką p.w. św. Rodziny w Pile. 1 stycznia 1992 r. wieś włączono do Piły, tworząc osiedle Motylewo. 27 sierpnia 2002 roku decyzją Biskupa Mariana Gołębiewskiego Kurii Koszalińsko – Kołobrzeskiej utworzono samodzielną parafię p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile Motylewie, a proboszczem mianowany został ks. Leonard Zych.

image

Msze Święte Niedzielne:

900, 1100 i 1800

image

Kontakt

ul. Orla 29 64-920 Piła
tel. 794 192 848
e-mail: motylewo@koszalin.opoka.org.pl
Regon: 572082383 NIP: 764-23-78-318
Konto Parafii: 12124017051111000019045935