Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w

 

Pile-Motylewie


Ikony Matki Bożej Salus Populli Romani

 w naszej parafii peregrynuje pośród wiernych oraz w całej Diecezji kopia ikony Matki Bożej Salus Populli Romani. Serdeczne Bóg zapłać rodzinom a jeszcze pełniejsze podziękowanie za ich modlitwę. Są to rodziny państwa: Pisarskich, Januszewskich, Lisowskich, Jaskólskich, Iwickich, Buda, Jankowskich, Pultyn, Polcyn, Żelazny, Najdek, Nowakowscy. - Rozpoczynamy spotkania młodzieży klas III gimnazjum i klas I szkoły średniej z animatorem świeckim przed sakramentem bierzmowania. Zapraszamy klasy III gimnazjum w piątek 17.10.2014 na godz. 18.00 do domu parafialnego a klasy I szkoły średniej w piątek na godz. 19.00.

NOWY WITRAŻ W KOŚCIELE
Autor Elżbieta Wasyłyk

 Nowy witraż Bogosławionej Matki Teresy z Kalkuty został zamontowany w styczniu 2012 r. w naszym kościele parafialnym. Autorem witrażu jest znana artystka Elżbieta Wasyłyk, a wykonawcą pan Krzysztof Mazurkiewicz ze znanej i cenionej pracowni witraży w Koszalinie. Fundatorami wirtażu są następujące rodziny:
B.I. Zych
W.J. Lisowscy
H.W. Chyła
A.S. Najdek
M.J. Jaskólscy
S.A. Rutkowscy
A.E. Kuksinowicz
A.J. Wentland
M.M. Opaluch

Serdeczne Bóg zapłać.

WITRAŻ W KOŚCIELE
Autor Elżbieta Wasyłyk

 Nowy witraż Bogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki został zamontowany 29.03.2011 r. w naszym kościele parafialnym. Autorem witrażu jest znana artystka Elżbieta Wasyłyk, a wykonawcą pan Krzysztof Mazurkiewicz ze znanej i cenionej pracowni witraży w Koszalinie. Fundatorami wirtażu są następujące rodziny:
K.W. Bednarek
T.F. Iwiccy
A.P. Kabus
D.A. Lindenau
R.F. Maruszak
E.M. Stankiewicz
I.W. Thiel
R.K. Tonn
H.M. Wełniak

 Mamy już pierwszy nowy witraż w naszym kościele parafialnym. Autorem witrażu jest znana artystka Elżbieta Wasyłyk, a wykonawcą pan Krzysztof Mazurkiewicz ze znanej i cenionej pracowni witraży w Koszalinie. Sponsorami byli Państwo Zygmunt i Hanna Malinowscy. Podczas wizytacji biskup Paweł Cieślik uroczyście poświecił ten nowy nabytek kościoła.

 


W dniu 29 sierpnia 2009 roku, podczas Mszy odpustowej, w-ce dziekan ks. Gwidon Ekert poświęcił nowy witraż w naszym kościele. Przedstawia on postać Sługi Bożego prymasa Kardynała Wyszyńskiego, zaprojektowała go Elżbieta Wasyłyk, a wykonawcą był p. Krzysztof Mazurkiewicz, mistrz witrażysta z Pracowni Witraży w Koszalinie. Fundatorom – Karolowi i Barbarze – dziękujemy za to wspaniałe dzieło, które uświetniło naszą świątynię.

 


BUDOWA DOMU PARAFIALNEGO


Ks. Proboszcz zwraca się z prośbą o wsparcie w budowie domu Parafialnego. Pieniądzę można wpłacać na
Kościół P.W. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile Motylewie

nr Konta Parafii:  12  1240  1705  1111  0000  1904  5935

lub osobiście.